Calendar ortododx 2 ianuarie 2020. Rugăciunea pe care trebuie să o spui în a doua zi din an

La data de 2 ianuarie este prăznuit Sfântul Serafim de Sarov, un sfânt mai puțin cunoscut însă făcător de minuni. Este bine ca în această zi toți credincioșii să rostească o rugăciune puternică pentru a-l cinsti.

Calendar ortododx 2 ianuarie 2020. Rugăciunea pe care trebuie să o spui în a doua zi din an

Sfțntul Serafim de Sarov a fost crescut după placul lui dumnezeu de către mama sa, care era foarte credincioasă.

La vârsta de 3 ani aceasta a rămas văduvă și a fost nevoită să îl crească singur pe cel care avea să devină un sfânt făcător de minuni. Când Sfântul Serafim a împlinit vârsta de 17 ani, mama sa l-a îndreptat spre cele sfinte.

La sfatul mamei sale el s-a restras la mânăstire unde a fost ierodiacon și mai apoi iermonah. Sfântul Serafim de Sarov a decis să se mute într-o chilie din pustie unde a privegheat timp de

o mie de zile și o mie de nopți, rugându-se neîncetat până ce s-a îmbolnăvit. Maica Domnului nu l-a abandonat și l-a făcut bine printr-o minune. Atunci a primit și darul

facerii de minuni, iar foarte mulți credincioși veneau la el de pretutindeni, pentru a primi ajutor și alinare.

Rugăciunea puternică a Sfântului Serafim de Sarov

”O, preasfinte Cuvioase și de Dumnezeu purtătorule Părinte Serafim, caută din slava ta cea de sus către noi cei smeriți și neputincioși, împovărați cu multe păcate, care cerem de la tine ajutor și mângâiere.

Apropie-te de noi cu inima ta cea plină de bunătate și ajută-ne ca să păzim fără de prihană poruncile Domnului, să ținem cu tărie credința ortodoxă, cu sârguință să-I aducem lui Dumnezeu pocăință pentru păcatele noastre în evlavie creștinească,

cu harul bine să sporim și să fim vrednici de ajutorul și mijlocirea ta pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Părinte milostive, fii pentru noi cu adevărat călăuză spre mântuire și adună-ne la lumina cea neinserată a vieții veșnice prin mijlocirea ta cea bineplăcută, la Tronul Sfintei Treimi, ca să slăvim și să cântăm împreună cu toți Sfinții Numele cel vrednic de închinare, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Cinste Maicii Domnului. Amin”. sursa:stiritv