S-A DECIS! Zilele de 27 decembrie şi 3 ianuarie sunt zile LIBERE de la Stat!

Guvernul României a decis astăzi! Zilele de 27 decembrie şi 3 ianuarie sunt zile libere! Premierul Ludovic Orban a aprobat ca românii să aibă parte de mai multe zile în pragul sărbătorilor.

Deci, bugetarii vor avea prima  minivacanţă de miercuri, 25 decembrie până duminică, 29 decembrie.

A doua minivacanţă va începe miercuri, 1 ianuarie şi se va încheia duminică, 5 ianuarie, urmând ca pe 6, românii să revină la lucru.

Iată hotărârea:

ART. 1

(1) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, zilele de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020 se stabilesc ca zile libere.

(2) Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere potrivit alin. ( l), instituţiile publice şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 ianuarie 2020, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Pentru munca prestată potrivit  alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.

ART] Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificul… activităţii.

ART. 3

Prevederile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate

în soluţionarea proceselor cu termen în zilele de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020 şi nici participanţilor din aceste procese.

ART 4

(1) în zilele de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020, prin centrala Ministerului Finanţelor Publice se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de

Comisia Europeană din contul de resurse propriu în lei deschis la Trezoreria Statului. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 1, personalul din cadrul unităţilor Trezoreriei Statului  poate desfăşura în zi|lele de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020 activităţile stabilite

prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 5

Unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale, care în datele de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020 au scadenţă la obligaţiile de plată aferente convenţiilor de împrumuturi

din venituri din privatizare, potrivit scadenţarelor de plată anexate acestora la convenţiile de împrumut, vor efectua plata sumelor scadente înaintea acestor date. sursa:stiritv