Sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși! Este prăznuită Sfânta Xenia

În fiecare an la data de 24 ianuarie este prăznuită Sfânta Xenia. Deși este mai puțin cunoscută,

iar sărbătoarea nu este marcată cu cruce roșie în calender, Sfânta Xenia este o sfântă grabnic ajutătoare la care este bine să te rogi atunci când ai necazuri și supărări.

Sărbătoare mare mâine pentru creștinii ortodocși! Este prăznuită Sfânta Xenia

Sfanta Xenia era s-a născut la Roma, într- familie obișnuită.  Atunci când părinții ei au vrut să o căsătorească, ea a les sp fugă împreună cu două slujitoare ăn insula Cos.

A renunțat la numele de Eusebia și a luat numele de Xenia, vrând să arate prin acest gest că se înstrăinează de viașa pe care o cunoscuse până atunci.

În urma rugăciunii puternice  îlîntâlnește pe ieromonahul Pavel și la îndemnul lui se stabilește ăn cetatea

Milassa din Careia și devine călugăriță. Aici, alături de alte slujitoare ale Domnului ea întemeiează o biserică închinată Sfântului Ștefan.

Sfânta Xenia se ruga și priveghea încontinuu, fiind văzută mereu singură și mereu cu rugăciunea pe buze, căci nus

e considera vrednică de altceva. Nici diavolii nu se puteau atinge de ea, atât de puternică îi era rugăciunea.

In momentul în care cuvioasa Xenia a trecut la cele veșnice, pe la amiază, pe cer s-a arătat, deasupra mânăstirii, o cunună de stele foarte luminoasă având în mijlocul ei o cruce.

Această cunună strălucea mai mult decat soarele. Prin acest semn, Dumnezeu a dorit să arate tuturor, sfintenia cuvioasei Xenia.

Rugăciunea Sfintei Xenia

O, Sfântă maică Xenia, vieţuind sub acoperământul Celui Preaînalt şi întărită fiind de Maica lui Dumnezeu, răbdând foamea şi setea, gerul şi arşiţa, defăimările şi prigonirile,

ai primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii şi al facerii de minuni, iar acum sălăşluieşti întru lumina Celui Atotputernic. Sfânta Biserică te preamăreşte acum ca pe o floare bineînmiresmată. Stând înaintea sfintei tale icoane, ne rugăm ţie ca uneia care eşti întru viaţa cea neîmbătrânitoare,

dar petreci şi împreună cu noi: primeşte cererile noastre şi le du la scaunul Milostivului Părinte Ceresc, ca ceea ce ai îndrăznire către El; cere pentru cei ce aleargă la tine mântuire veşnică, îmbelşugată binecuvântare pentru faptele şi începuturile cele bune, izbăvire din toate nevoile şi necazurile.

Mijloceşte cu rugăciunile tale înaintea Atotînduratului nostru Mântuitor, pentru noi netrebnicii şi păcătoşii. Ajută, Sfântă şi fericită maică Xenia, să fie luminaţi pruncii cu lumina

Sfântului Botez şi să fie pecetluiţi cu pecetea darului Sfântului Duh; băieţii şi fetele să fie crescuţi în credinţă, cinste şi frică de Dumnezeu; dăruieşte-le lor reuşită la învăţătură; tămăduieşte pe cei neputincioşi; trimite dragoste şi bună-înţelegere celor căsătoriţi, învredniceşte

pe monahi de nevoinţa cea bună şi apără-i de defăimări; întăreşte-i pe păstori întru tăria Duhului Sfânt, păzeşte poporul şi ţara aceasta în pace şi fără de tulburare, roagă-te pentru cei lipsiţi

în ceasul morţii de împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine; că tu eşti nădejdea noastră, grabnica noastră ascultătoare, pentru care îţi aducem mulţumire şi slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeul cel în Treime închinat şi minunat întru Sfinţii Săi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! sursa:stiritv