Rugăciune 31 ianuarie. Citește azi Rugăciunea Sfinților Mucenici doctori fără de arginţi Chir și Ioan pentru sănătate și iertare păcate

Rugăciune 31 ianuarie. Azi, Biserica ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Mucenici, doctori fără de arginţi Chir și Ioan.

Este o sărbătoare importantă pentru credincioși, prilej cu care se poate citi o rugăciune puternică.

Rugăciune 31 ianuarie. Iată mai jos Rugăciunea de mare ajutor care se citește azi și care aduce iertarea de păcate și sănătate!

”Sălăşluindu-se darul Treimii în inimile voastre cele curate, Preafericiţilor Chir şi Ioan, v-aţi arătat înfricoşători

izgonitori ai duhurilor celor necurate; şi aţi fost tămăduitori ai neputinţelor, nu numai ai celor descoperite, ci şi ai celor ascunse.

Drept aceea, îndrăzneală având către Dumnezeu Cel Iubitor de oameni, prin rugăciunile voastre,

cele neîncetate, tămăduiţi patimile noastre.

Cu ascultare duhovnicească încingându-te, Sfinte Chir Prea­cinstite şi părăsind oştirea pământească,

vrednicule de laudă, Sfinte Ioan, aţi ridicat împotriva demonilor semne de biruinţă, de la Hristos.

Cât de sfânt este locaşul vostru cel de tămăduiri, nebiruiţilor mucenici? Că alungă

lepra duhurilor celor viclene şi tuturor celor ce bolesc le dă har tămăduitor de rele.

Călcând la pământ desfătările cele josnice, v-aţi ridicat cu strălucire, prin har, către Dumnezeiasca înălţime a muceniciei,

Luptătorilor Chir şi Ioan, luminătorii lumii. Pentru aceea ne rugăm ca să ne izbăviţi pe noi

de întunericul păcatelor şi de boli, rugându-vă Dumnezeului tuturor.

Amin.” sursa:credindumnezeu.com