TICHETE PASTE 2020. Cine poate primi si ce acte sunt necesare

Cine si cum poate obtine de la primarie tichete sociale pentru Paste. Acordarea tichetelor sociale se face incepand cu transa urmatoare stabilirii dreptului la beneficiul social, cu conditia ca solicitantul sa-si fi achitat obligatiile de plata fata de bugetul local.

Primaria Craiova incepe inscrierile pentru acordarea tichetelor sociale de Paste. Inscrierile se fac pana pe 13.03.2020, in zilele de luni, marti, miercuri, joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00. Acordarea tichetelor se face prin programul „SOLIDARITATE”, pentru anul 2020, program ce este destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate in situatii de risc social din Municipiul Craiova, in vederea prevenirii si combaterii saraciei si riscului de excluziune sociala.

Programul social „SOLIDARITATE”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 383/2019, constă în acordarea, începând cu anul 2018, a beneficiilor de asistenţă socială sub forma tichetelor sociale în valoare de 30 lei, în vederea achiziţionării de produse alimentare (cu excepţia băuturilor alcoolice şi ţigărilor), pentru următoarele categorii de persoane care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Craiova:

a) persoanele încadrate într-un grad de handicap, neinstituţionalizate;

b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

c) pensionarii sistemului public de pensii, fără a se ţine cont de vârstă şi tip de pensie, dar ale căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz, din pensii şi/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 710 lei/lună;

d) persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

e) persoanele fără niciun venit, cu vârsta peste 60 de ani.

Tichete pe baza de dosar

Inscrierea in Programul „SOLIDARITATE” consta in depunerea la oricare dintre sediile Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova (str. Eustatiu Stoenescu, bl. T8, parter sau str. Mitropolit Firmilian, nr. 14) a unui dosar cu urmatoarele documente, prezentate in original si copie:

– cerere tip;

– declaratie pe propria raspundere in care beneficiarul declara ca isi asuma veniturile realizate si actele doveditoare depuse in acest sens;

– actul de identitate;

– actul de identitate pentru reprezentantul legal, daca este cazul;

– actul care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap, daca este cazul;

– cuponul de pensie din luna anterioara celei in care se depune cererea, daca este cazul;

– certificatul de incadrare in grad de handicap, daca este cazul;

– carnetul de evidenta vizat la zi – pentru someri sau adeverinta eliberata de AJOFM Dolj pentru cei care nu sunt indemnizati si se afla in cautarea unui loc de munca;

– alte documente doveditoare privind apartenenta la una dintre categoriile mentionate mai sus, in functie de caz.

Formularele reprezentand „Cererea tip” si „Declaratia pe propria raspundere” pentru inscrierea in programul „SOLIDARITATE” sunt puse la dispozitie solicitantilor de catre institutie si pe pagina de internet a Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova – www.spascraiova.ro.