Calendar ortodox 14 martie 2020. Un mare sfânt este prăznuit astăzi

În fiecare an la data de 14 martie este prăznuit Sfântul Cuvios Benedict de Nursia, unul dintre cei mai importanți

sinți din calendarul creștin ortodox. Acesta a trăit în anul 480 după Iisus Hristos într-o provincie din Italia și și-a dedicat viața Domnului Iisus Hristos.

Calendar ortodox 14 martie 2020. Un mare sfânt este prăznuit astăzi

Sfântul Cuvios Benedict avea puteri neîntâlnite la acea vreme. Dumnezeu îl înzestrase cu darul de a vindeca bolnavii și a scoate demonii din cei posedați. El avea puterea de a li se arăta oamenilor în vis,

sau chiar și în față deși ei erau la mare distanță de el. Există multe mărturii despre acest sfânt, iar una dintre ele este binecunoscută.

Sfântului i se pusese un pahar cu vin în fața, dar și-a dat seama că este otrăvit și când l-a însemnat deasupra cu semnul sfintei cruci, paharul s-a spart în bucăți.

Sfântul Benedict a construit 12 mănăstiri, în care a așezat 12 monahi în fiecare. De asemenea, a întemeiat monahala a Benedictinilor, ordin care există și în ziua de azi în Biserica Romabo-Catolică.

Rugăciune puternică către Sfântul Cuvios Benedict de Nursia

O, Sfinte al lui Dumnezeu şi făcătorule de minuni Benedicte, cine va putea cu adevărat să spună ostenelile tale cele din toată viaţa ta? De aceea mai mult te-ai sârguit de a ascunde isprăvile cele duhovniceşti decât a le arăta.

Ai urât slava lumii şi ai fugit de dânsa până ce Dumnezeu a binevoit a te descoperi şi la vreme a te pune în sfeşnicul Bisericii Sale spre folosul monahilor şi al tuturor creştinilor. Cu multe daruri de la Dumnezeu ai fost împodobit şi ca un soare duhovnicesc în lume ai strălucit.

Te-ai arătat desăvârşit în lucrarea tuturor faptelor bune şi prin pilda vieţii, mai mult decât prin vorbe, pe ucenicii tăi la calea mântuirii i-ai povăţuit. Tu, pe Dumnezeu din toată inima L-ai iubit şi, crucea ostenelilor şi a răbdării o ai dus până la sfârşit.

Aceasta înţelegând, noi nevrednicii, despre sfânta ta viaţă şi crezând că mare îndrăzneală ai către Prea Bunul Dumnezeu, venim cu rugăminte către tine, să te rogi, ca prin mila Domnului şi prin sfintele tale rugăciuni, să dobândim milă şi iertare în toată viaţa noastră, în vremea sfârşitului şi în ziua judecăţii de apoi. Amin. sursa:huff