CALENDAR ORTODOX 27 MAI 2020. Praznicul Sfântului vindecător Ioan Rusul. Rugăciunea care se citeşte la vreme de boală

CALENDAR ORTODOX 27 MAI 2020. În această zi este prăznuit Sfântul Ioan Rusul, mare făcător de minuni mai cu seamă pentru sănătate. Citită la vreme de boală, rugăciunea către Sfântul Ioan Rusu aduce vindecare. Tot azi este odovania praznicului Învierii Domnului.

Sărbători religioase 27 mai 2020

Ortodoxe: Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul; Odovania praznicului Învierii Domnului

Greco-catolice: Sfântul  mucenic. Eladie; Sfântul Iuliu Veteranul

CALENDAR ORTODOX 27 MAI 2020. Cine a fost Sfântul Ioan Rusul

Sfântul Ioan Rusul s-a născut într-un sat din Rusia, în jurul anului 1690, potrivit crestinortodox.ro. A fost soldat în războiul rușilor împotriva turcilor din anul 1711. A fost luat prizonier de către tătari în luptele pentru dezrobirea Azofului și vândut unui ofițer superior turc.

Tinerii luați prizonieri în acea zonă au renunţat la credința în Hristos ca să scape cu viaţă și s-au făcut musulmani. Sfântul Ioan Rusul a refuzat, însă, să le urmeze și a răbdat cu mult curaj chinurile la care l-au supus asupritorii.

Ca prizonier, trebuia să îngrijească animalele, grajdul acestora fiindu-i şi adăpost. Deși, la un moment dat, i s-a oferit o camera, a refuzat-o, continuând să doarmă în grajd şi mulţumindu-I lui Dumnezeu că l-a învrednicit să se semerească precum Hristos Cel născut în iesle.

Sfântul Ioan Rusul dormea puțin, se ruga mult și se hrănea cu puțină pâine și apă. În fiecare sâmbătă mergea la o biserică și se împărtășea.Dumnezeu i-a făcut cunoscut momentul în care avea să teracă la cele veşnice. Preotul care l-a împărtășit înainte de moarte i-a adus Sfânta Împărtășanie într-un măr pentru a fi ferit de fanatismul turcilor. După ce s-a împărtășit, Sfântul Ioan a murit, în anul 1730.În anul 1773, Sfântul Ioan Rusul s-a arătat în vis preotului care îl împărtășise, anunţându-l pe acesta în vis că trupul sau este neputrezit. Atunci, preotul a luat sfintele moaște ale sfântului și le-a așezat în biserica “Sfântul Gheorghe”.

În 1832, însă, Osman Paşa a jefuit acest lăcaş de cult și a aruncat în foc sfintele moaște. Trupul sfântului s-a mișcat în mijlocul flăcărilor ca și cum ar fi fost viu şi nu a ars. Doar s-a înnegrit, negreală care se păstrează și astăzi că mărturie a acelei întâmplări.

După anul 1922, moaștele Sfântului Ioan au ajuns în insula Evvia, în actualul oraș Procopie.

CALENDAR ORTODOX 27 MAI 2020. Minunea săvârşită de Sfântul Ioan Rusul
Într-o zi, stăpânul turc al lui Ioan a hotărât să facă un pelerinaj la Mecca. La câteva zile după plecarea lui, soția a pregătit o masă la care a invitat rudele și prietenii soțului, spre a se ruga pentru buna întoarcere a acestuia. Femeia a gătit și un pilaf care îi plăcea foarte mult turcului, spunându-I Sfântului Ioan că tare s-ar bucura soţul ei dacă ar fi fost şi el la masă şi ar fi mâncat din acel pilaf. Atunci, Sfântul Ioan a cerut o farfurie cu pilaf spunând că o va trimite stăpânului sau la Mecca. Toți au râs, dar stăpâna a poruncit să i se dea o farfurie cu pilaf, crezând că vrea să o mănânce sau să o dea vreunui sărac.

Sfântul a luat farfuria, a mers în grajd şi a îngenuncheat rugându-se cu toată credinţa lui Dumnezeu. Domnul l-a ascultat, iar farfuria a dispărut din față ochilor săi. Apoi, fericitul s-a întors la masă și a spus că a trimis pilaful. Peste doar câteva zile, stăpânul s-a întors acasă, aducând cu sine și farfuria spre uimirea tuturor din casă. Apoi a povestit că i s-a întâmplat un lucru nemaipomenit. În ziua în care soţia pregătea ospăţul, acesta s-a întors în camera lui pe care o închiriase în oraşul Mecca şi a găsit farfuria cu pilaf. Mai mult, acesta şi-a văzut numele bătut pe marginea farfuriei, așa cum aveau pe toate vasele, înţelegând că este vorba chiar despre o farfurie trimisă de acasă.

CALENDAR ORTODOX 27 MAI 2020. Rugăciune către Sfântul Ioan Rusul pentru iertare de păcate

O, Sfinte Ioane, întru tot lăudate și de minuni făcătorule, primește această umilă rugăciune de la noi, nevrednicii tăi robi, căci către tine ca la un grabnic folositor alergăm noi, chemându-te cu evlavie: vino, Sfinte, și vezi rănile și durerile noastre. Ia aminte la suspinele noastre, că știm, Sfinte al lui Dumnezeu că deși ai pătimit greu pentru dragostea lui Hristos, dar prin viețuirea ta ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta la viața cea veșnică cine a năzuit la ajutorul tău și ți s-a rugat cu credință nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine s-a rugat ție și nu l-ai auzit?

Minunile și ajutorul tău, Sfinte, ne-au făcut și pe noi, păcătoșii, să alergăm la ajutorul tău. Am auzit de minunea pe care ai făcut-o trimițând prin rugăciune o farfurie de mâncare din Procopie până la Mecca. Am aflat de vindecările tale minunate, de mulțimea de bolnavi care au aflat izbăvire din suferințele lor. Credem că Dumnezeu te-a proslăvit prin minuni fără de număr. Oare pe noi ne vei lăsa fără ajutor? Să nu fim noi lepădați de la dragostea ta, Sfinte, chiar dacă viețile noastre sunt pline de fărădelegi.

Aducându-ne aminte de mijlocirile tale binecuvântate, credem că tu același ești, Sfinte, astăzi ca și atunci, și că nimeni din cei ce se roagă ție nu rămâne fără ajutor. Pentru aceea și noi, fiind scârbiți și în pagube, alergăm la tine cu credință și lacrimi, îngenunchind, și ne rugăm ție, Sfinte Ioane, să te rogi pentru noi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea jertfelnică, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Roagă-L să depărteze de la noi dreapta Sa mânie, să apere orașele, satele și toată țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi.

Mijlocește, Sfinte Ioane, păstorilor noștri râvna fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătură, cucernicie și tărie în ispite; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă față de supuși, iar supușilor îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor, ca astfel, în pace și cu cucernicie, să petrecem veacul acesta, să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în Împărăția Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl Cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

CALENDAR ORTODOX 27 MAI 2020. Rugăciune către Sfântul Ioan Rusul care se citeşte la vreme de boală

Bucurându-mă de dumnezeiasca mărire la care te-ai înălțat, o, Sfinte Ioane, îndrăznesc să alerg la ajutorul tău pentru tămăduire. Știu, Părinte, că încercările vin din rânduiala lui Dumnezeu. Știu că prin boala trupului sufletul se curățește și că răbdarea este răsplătită de Dumnezeu. Dar de multe ori norii negri ai deznădejdii îmi tulbură mintea și mă depărtează de rugăciune.

De aceea, dar, o, Sfinte, găsesc alinare în cugetarea la vindecările tale minunate. Tu ai tămăduit mulțimea de copii, spre bucuria părinților lor. Tu ai îndreptat spatele bătrânei gârbove, tu ai dat sănătate femeii bolnave, spre bucuria copiilor ei. Tu l-ai vindecat pe bătrânul Atanasie care s-a uns cu untdelemn din candela ta. Tu ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul Vasulei și l-ai tămăduit pe doctorul necredincios.

Știind grabnica ta mijlocire, te rog, o, Sfinte Ioane, ia viața mea în mâinile tale și mijlocește precum știi mântuirea mea. Dacă voia Domnului este să duc cu răbdare crucea bolii, dă-mi putere și ajută-mă să nu cârtesc din cauza neputințelor. Dar dacă Bunul Dumnezeu se va milostivi de mine pentru rugăciunile tale, atunci să mă tămăduiești fără șovăială, noule doctor fără-de-arginți, ca văzând aceasta să-ți mulțumesc ție și să-L laud în vecii vecilor pe Doctorul sufletelor și al trupurilor, prin cântarea: Aliluia!

CALENDAR ORTODOX 27 MAI 2020. Odovania praznicului Învierii Domnului

În miercurea dinaintea Înălțării Domnului, Biserica Ortodoxă serbează odovania praznicului Învierii Domnului. În această zi, se rostesc pentru ultima dată în acest an stihurile “Hristos a înviat din morţi/Cu moartea pre moarte călcând/Şi celor din mormânturi/Viaţă dăruindu-le”.

Tot aceasta este și ultima zi în care preoţii se pregătesc pentru începutul dumnezeieștii Liturghii cu rugăciunea „Hristos a înviat”. De la Înălțare și până la Duminică Pogorârii Sfântului Duh se zice numai „Slavă întru cei de sus…” de două ori și „Doamne buzele mele…” o dată. De la Înălțare și până la Rusalii la Sfânta Liturghie în loc de „Am văzut lumina cea adevărată…” se cânta troparul Înălțării „Înălţatu-te-ai întru slavă…”.

De la Înălțare înainte, începutul Utreniei se face cu partea introductivă celor doi psalmi 19 și 20, având binecuvântarea de început „Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum și pururi și în vecii vecilor”. scrie romaniatv