Calendar ortodox 2020, 29 mai. Sfinţii zilei. Sfânta Muceniță Teodosia, fecioara

Sfânta Muceniță Teodosia fecioara este prăznuită la data de 29 mai în calendarul ortodox.

Sfânta Teodosia este între sfinţii zilei pomeniţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 29 mai.

Calendar ortodox 2020, 29 mai. Sfinţii zilei. Sfânta Muceniță Teodosia, fecioara

Sfânta Muceniță Teodosia fecioara a fost mângâiere pentru creştinii întemniţaţi pentru că nu voiau să jertfească idolilor

diavoleşti. La numai 18 ani ea îi ajuta cum putea, mângâindu-i cu fapta şi cu vorba, împotriva voinţei părinţilor ei care încercau să o împiedice a se apropia de creştini. A fost prinsă de străjerii temniţei

şi dusă înaintea guvernatorului Tirului, Urban. Care a a dat ordin să i se pună un bolovan greu de gât şi să fie aruncată în mare.

Ea a ieşit din străfundurile mării şi a fost adusă în faţa guvernatourului Urban, udă, ţinîndu-şi bolovanul în braţe.

Evsevie, episcopul Cezareei Palestinei, a fost martor ocular şi povesteşte cum a fost aruncată la fiare sălbatice şi înfometate

dar animalele nu au vrut să se atingă de ea. Văzând şi această minune Urban a poruncit să fie tăiată cu sabia, şi când i-au tăiat

capul o porumbiţă strălucitoare  a ieșit din gura

ei şi a zburat la ceruri. În aceeaşi noapte s-a arătat părinţilor

ei îmbrăcată toată în alb, cu o cruce de aur în mâini şi cunună

pe cap şi i-a admonestat: “Iată cât de mare este slava şi darul Hristosului meu de care aţi vrut să mă lipsiţi!”.

Troparul Sfintei Muceniţe Teodosia, fecioara

 Glasul al 4-lea
La fapta bună muceniţă, cu osârdie deprinzându-te, te-ai făcut vas iubit al lui Hristos şi locaş iubit al Preasfântului Duh. Pentru aceasta ai ruşinat pe vrăjmaşul, cel ce se luptă cu neamul omenesc,

bine pătimind şi arătat cu sabia credinţei ai ucis pe cel cu nume de fiară, Teodosia; şi bucurându-te te-ai mutat la cer, cerând pururea mare milă, celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine.

Condacul Sfintei Muceniţe Teodosia, fecioara

Cele de sus căutând de tot necazul ne izbăvim, de Dumnezeu Născătoare.
Cu ostenelile ai câştigat viaţa cea fără osteneală şi în

sângiurile tale ai înecat pe vrăjmaşul cel spurcat al Bisericii lui Hristos, prealăudată şi te bucuri cu oştile cele de sus, acoperind pe cei ce săvârşesc pomenirea ta.

 La 29 mai în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

Sfânta Cuvioasa Muceniţă Teodosia din Constantinopol;

Sfântul Cuvios Mucenic Olivian;

Sfântul Cuvios Alexandru, papa al Alexandriei;

Sfântul Mucenic Nan. scrie click