Vouchere de vacanță pentru unii români. În ce condiții sunt acordate bonusurile

Vor fi acordate vouchere de vacanță pentru o categorie profesională din România.

Salariaţii din învăţământ primesc în acest an o singură indemnizaţie de vacanţă, acordată sub formă de vouchere, pe suport electronic, în cuantum de 1.450 lei, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie.

Potrivit ordinului de ministru publicat în Monitorul Oficial, voucherele se acordă personalului care a desfăşurat activitate în anul 2020, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat/ detaşat.

Dacă un profesor al cărui contract individual de muncă/ raport de serviciu, la data acordării voucherelor de vacanţă, este suspendat sau a încetat în cursul anului 2020, acesta poate beneficia de vouchere de vacanţă

numai dacă, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, depune la unitate/ instituţie o cerere în acest sens, precum şi dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unităţii/ instituţiei.

„La sfârşitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vacanţă sau la data încetării

raporturilor de muncă, beneficiarul are obligaţia de a restitui angajatorului suportul electronic, iar acesta, la rândul lui, va restitui suportul electronic unităţii emitente.

În cazul în care beneficiarul a utilizat în totalitate sau în parte voucherele de vacanţă alimentate electronic, iar ulterior intervine o cauză de restituire, acesta va restitui angajatorului contravaloarea voucherelor de vacanţă necuvenite, în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea”, se precizează în ordinul de ministru.

D emenționat că sumele reprezentând voucherele de vacanţă sunt supuse impozitării în luna în care au fost acordate beneficiarului. În situaţia în care se restituie voucherul/contravaloarea acestuia, persoana beneficiază de recalcularea impozitului în luna următoare restituirii. scrie radiosimplu