LUDOVIC ORBAN A SEMNAT NOUA ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ! A INTRAT DEJA ÎN VIGOARE

Premierul României, Ludovic Orban, a semnat o nouă Ordonanță de Urgență care a intrat deja în vigoare.

Este vorba despre Ordonanța de urgență nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005

privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

A fost semnată o nouă Ordonanță de Urgență care a intrat deja în vigoare. Aceasta a fost semnată de către Ludovic Orban și presupune modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

Ordonanța de Urgență se referă și la bolnavii COVID-19

În considerarea obligației statului de a institui un complex de măsuri de protecție a pacientului, astfel încât acestuia să îi fie respectate drepturile și să poată beneficia de servicii medicale necesare

în condițiile utilizării eficiente a fondurilor alocate acestui scop, pentru punerea în aplicare a Deciziei Curții Constituționale nr. 229 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței

de urgență a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 9 iulie 2020, prin care au fost

constatate ca fiind neconstituționale în integralitate dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2020, întrucât la data emiterii acesteia Guvernul nu a solicitat avizul Consiliului Legislativ, având în vedere faptul că, potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (1) din Constituția României,

republicată, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a lua măsuri pentru a pune în acord cu Constituția prevederile declarate neconstituționale, precum și faptul că după trecerea termenului de 45 de zile

de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor Curții Constituționale, aceste dispoziții își încetează efectele juridice, este necesară promovarea de urgență a prezentei ordonanțe de urgență, astfel încât să fie asigurat cadrul legal pentru acordarea unor servicii medicale necesare asiguraților: servicii conexe pentru persoanele cu tulburări

din spectrul autist, servicii oncologice acordate pacientelor cu afecțiuni ale glandei mamare, precum și acordarea concediilor medicale în cazul unor boli speciale, respectiv boli cardiovasculare, SIDA, neoplazii, tuberculoză, precum și acordarea concediilor medicale pentru persoane asigurate în alte

state membre UE/SEE/Confederația Elvețiană, respectiv pentru stabilirea modalităților de acordare a acestor concedii medicale

pentru personalul care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională,

care au beneficiat de astfel de servicii, respectiv concedii medicale, până la data de 9 iulie 2020. Întregul document poate fi accesat AICI. scrie cancan.ro