Cea mai PUTERNICĂ rugăciune către Sfânta Parascheva: Te scapă de PROBLEME și atrage binele în CASA TA

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta

de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne

mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a

durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua,

nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim.

Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate;

iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa,

Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor,

nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre,

ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea

prin sârguința cea de toate zilele,

dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile

Cuvioasei Maicii noastre Parascheva,

dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată

răutatea și ne întărește cu Duhul Tău

cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie

să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin.